Home

Hi there! Nice to see you here!
Hallo! Wat leuk dat je hier bent!

I truly believe that life is what we make of it.
Ik geloof vanuit de grond van mijn hart dat het leven is wat we ervan maken.

Although it can throw many obstacles our way, we can still live our life to the fullest and create the life we want for ourselves.
Alhoewel het ons serieus wat uitdagingen kan toegooien, kunnen we nog steeds álles uit de kast halen om het leven te bouwen dat we zélf willen.

‘Colourful living’ to me simply means making the most out of my life by trying and learning new things and by coming out of my comfort zone, but it also has a literal meaning; I consciously use colours to create the best possible life for myself.
‘Kleurrijk leven’ betekent voor mij simpelweg om het beste uit mijn leven te halen door nieuwe dingen te proberen en bij te leren en door uit mijn comfortzone te komen, maar het heeft ook een letterlijke betekenis; ik maak bewust gebruik van kleuren om een zo goed mogelijk leven voor mezelf te creëren.

Have a look around if you’re curious to see how I live my colourful life!
Kijk gerust eens rond als je niewsgierig bent naar mijn kleurrijk leven!

Blog