ColourWise

I have an ETSY-shop!!

***Nederlands onderaan***

After receiving a lot of compliments about the candles I’ve been making (see my previous post to have a look) and after many, many people telling me that they would love to have them in their house, I got the idea to maybe open up a little Etsy-shop to sell them.

You will most likely agree with me when I say that Etsy is one of the most turned-to platforms to try and sell your crafts. A lot of creative minds are using Etsy to get their goods and brands out in the world, so it made a lot of sense to me to explore what this online market may have in store for me.

Name
But what would my shop be called?
I didn’t want to imply that I would only sell candles, because I like the idea of eventually selling other goods as well, such as knitted hats, bath bombs and so on, so that ruled out everything with ‘candle’ in it.
Then, I also wanted to include my interest in working with colours.

During one of the brainstorming sessions with my boyfriend, I stumbled out the name ‘ColourWise’. “Huh”, I thought to myself, “That sounds alright!”.
A few weeks later, ‘ColourWise’ had only grown on me, and when asking the opinion of family and friends, they seemed to like it too.

For me, ‘ColourWise’ means:
a) Using colours wisely (see what I did there?)
b) Colourful. Not only in the sense that I like to use actual colours, but also in the meaning of ‘interesting, lively, varied’.
Varied, because I honestly don’t know what else I might offer in my little Etsy-shop in the future. I have a lot of different interests and who knows where they will take me!

For now, the seeds have been planted! Now let’s see how they grow!

I’m currently working on some new candles that I hopefully will be able to share with you soon.

For any updates, check my Instagram profile https://www.instagram.com/colourwise/. This will be the first place where you will find out about the new candles, so watch this space!

If you want to have a look at my Etsy-shop and see what I currently have in stock, go to

https://www.etsy.com/shop/ColourWise.

I’m equally excited and anxious about taking this step, but most of all I’m proud of myself for taking this leap!

Let me know what you think!!

Tessa

Ik heb een ETSY-winkel!!

Na veel complimenten te hebben gekregen over de kaarsen die ik heb gemaakt (zie mijn vorige post om een ​​kijkje te nemen) en nadat heel veel mensen me vertelden dat ze er graag één in huis zouden hebben, kwam ik op het idee om misschien een kleine Etsy-shop te openen om ze te verkopen.

Je zult het waarschijnlijk met me eens zijn als ik zeg dat Etsy één van de meest gebruikte platforms is om je zelfgemaakte spullen te proberen te verkopen. Veel creatievelingen gebruiken Etsy om hun goederen en merken de wereld in te krijgen, dus het leek me heel logisch om te onderzoeken wat deze online markt voor mij in petto zou kunnen hebben.

Naam
Maar hoe zou mijn winkel heten?

Ik wilde niet impliceren dat ik alleen kaarsen zou verkopen, omdat ik het idee leuk vind om uiteindelijk ook andere goederen te verkopen, zoals gebreide mutsen, bruisballen, enzovoort.

Vervolgens wilde ik ook mijn interesse in het werken met kleuren kwijt in de naam. Tijdens één van de brainstormsessies met mijn vriend kwam de naam ‘ColourWise’ van mijn lippen. “Huh”, dacht ik bij mezelf, “Dat klinkt goed!”.

Een paar weken later klonk ‘ColourWise’ nog steeds even goed, en toen ik naar de mening van familie en vrienden vroeg leken ze die naam ook leuk te vinden.

Voor mij betekent ‘ColourWise’:

a) Kleuren wijselijk gebruiken (snap je?)

b) Kleurrijk. Niet alleen in de zin dat ik graag kleuren gebruik, maar ook in de betekenis van ‘interessant, levendig, gevarieerd’.

Gevarieerd, want ik weet eerlijk gezegd niet wat ik in de toekomst nog in mijn kleine Etsy-shop zal aanbieden. Ik heb veel verschillende interesses en wie weet waar ze me zullen brengen!

Nu zijn de zaadjes alvast geplant, de toekomst toont wel hoé ze zullen groeien!

Ik werk momenteel aan een aantal nieuwe kaarsen die ik hopelijk binnenkort met jullie kan delen.

Voor updates, check mijn Instagram profiel https://www.instagram.com/colourwise/ Dit is de eerste plaats waar je meer te weten komt over de nieuwe kaarsen, dus hou deze ruimte in de gaten!

Wil je een kijkje nemen in mijn Etsy-shop en zien wat ik momenteel op voorraad heb, ga dan naar https://www.etsy.com/shop/ColourWise.

Ik ben zowel héél enthousiast als angstig om deze stap te zetten, maar bovenal ben ik trots op mezelf dat ik deze sprong heb gemaakt!

Laat me weten wat je denkt!!

Tessa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s