bloganuary

BLOGANUARY day 25: Write About Something That Makes You Feel Strong

***Nederlands onderaan***

Phew, this is another one that I need to think about for a bit…
First of all I have to answer the question; “What makes me feel strong?”

I don’t know, but another question comes to mind: “What is feeling strong?”

If I have to define ‘feeling strong’, I would say feeling strong = feeling confident. Powerful. Solid.

Well, thinking about it, there are many things that make me feel strong. Here’s a list of some of them:
1. Opening a new jar of olives/jam (You know what I mean)
2. Standing on top of a hill I just climbed
3. Dancing
4. Singing
5. Doing yoga/handstands/arm balances
6. Standing up to someone
7. Wearing clothes that I LOVE
8. Meditating
9. Crafting something
10. Working with the Moon (eg: making New Moon wishes)
11. Wearing make-up
12. Quitting a job or starting a new one
13. Being in nature
14. Setting a goal
15. Reaching a goal.

Yes, these are a few of the things that make me feel strong.
Some of them are small, others are bigger, but they all make me feel confident and good about myself.

I will talk a little bit more about how yoga does that for me, though, because yoga makes me feel strong on both a physical and mental level.

You undoubtedly know that we all had our own ways get through this pandemic and all those lockdowns. I had my social interactions at work (I’m a nurse), so for me, it was important to stay fit.

After trying several of the free exercise apps (you probably know which ones I’m talking about) and some back and neck problems later, I stumbled on a 4-week yoga-based core program that prepares your body to do handstands. I completed the program without any problems to my neck or back, so I also decided to purchase the handstand program.

It’s been just over a year now, and I have seen and feel my body change: what I couldn’t do a year ago, is now easier.
An example (and if you have done yoga yourself you might relate to this): a downward dog used to feel tight and I genuinely did not like it, but now it feels relaxing and gooooood (most of the time).
Also, I’m getting used to balancing upside down and am able to do longer handstands. Honestly, it feels GREAT!

Other than that I gained more confidence, started feeling more alive and, well, strong! Yoga is not only teaching me to take care of my physical body, it helps me stay on track and to slow down.

I’m curious now! What makes you feel strong?

Tessa

Doing handstands in epic places DEFINITELY makes me feel strong!

BLOGANUARIE dag 25: Schrijf Over Iets Dat Je Sterk Doet Voelen

Hier moest ik ook even over nadenken.
Eerst en vooral moet ik de vraag “Wat doet me sterk voelen” beantwoorden.

Vrijwel meteen komt er een volgende vraag: “Wat is jezelf sterk voelen”?

Als ik er zelf iets moet opplakken, zou ik zeggen dat jezelf sterk voelen overeenkomt met zelfzeker zijn. Kracht. Vast in je schoenen staan.

Als ik erover nadenk, zijn er veel dingen waardoor ik me sterk voel. Hier is een lijst van enkele van hen:
1. Een nieuwe pot olijven/confituur openen (je weet wat ik bedoel)
2. Op een heuvel staan die ik zojuist heb beklommen
3. Dansen
4. Zingen
5. Yoga/handstanden/armbalansen doen
6. Voor mezelf opkomen
7. Kleding dragen waar ik van hou
8. Mediteren
9. Iets maken/creatief bezig zijn
10. Werken met de maan (bijvoorbeeld: wensen maken met de Nieuwe Maan)
11. Make-up dragen
12. Een baan opzeggen of een nieuwe beginnen
13. In de natuur zijn
14. Een doel stellen
15. Een doel bereiken.

Ja, dit zijn enkele van de dingen die mij sterk doen voelen. Sommige zijn klein, andere wat groter, maar stuk voor stuk doen ze me beter in mijn vel voelen.

Ik vertel je wat meer hoe yoga dat doet voor mij, want yoga doet me beter voelen zowel op fysiek als op mentaal niveau.

Je weet ongetwijfeld dat we allemaal onze eigen manieren hebben gehad om deze pandemie en alle lockdowns te doorstaan. Ik had mijn sociale interacties op het werk (ik ben verpleegkundige), dus voor mij was het belangrijk om fit te blijven.

Nadat ik een aantal van de gratis bewegingsapps had geprobeerd (je weet waarschijnlijk over welke ik het heb) en ook wat rug- en nekproblemen later, stuitte ik op een op yoga gebaseerd programma van 4 weken dat je lichaam voorbereidt op het doen van handstanden. Ik voltooide het programma zonder problemen aan mijn nek of rug, dus besloot ik ook het handstandprogramma aan te schaffen.

Ik doe deze programma’s nu net iets meer dan een jaar, en ik heb mijn lichaam zien en voelen veranderen: wat ik een jaar geleden niet kon, is nu veel gemakkelijker.
Een voorbeeld (en als je zelf yoga hebt gedaan, herken je dit misschien): een neerwaartse hond voelde vroeger strak en ik vond het echt niet leuk, maar nu voelt het ontspannend en zelfs goed aan (meestal toch). En ook, het lukt steeds beter om mijn evenwicht te vinden terwijl ik op mijn handen balanceer, wat me ook enorm goed doet voelen.

Naast deze fysieke verbeteringen, voel ik me ook veel meer zelfzeker, ik lééf terug en ik voel me, wel, STERK!

En nu ben ik nieuwsgierig! Wat doet jou sterk in je vel voelen?

Tessa

Handstands doen op epische plaatsen doet me zéker sterk in mijn vel voelen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s