Colour Therapy

HAPPY CHINESE NEW YEAR!

***Nederlands onderaan***

Today is the second New Moon since the Winter Solstice, which also means that it is Chinese New Year!

I wanted to take this opportunity to tell you a bit more about the meaning of some colours in China and how that may differ from the meaning of colours in our Western culture.

Red
The colour that is associated with Chinese New Year is red, so that is the colour I will start with today.

In China, Red is considered the colour that brings luck, good fortune, long life and prosperity. Today and for the next 2 weeks, people who celebrate Chinese New Year will most likely wear new red clothing to visit friends and family to exchange blessings and gifts. Money, for example, is given in red envelopes to encourage all that red stands for in abundance.
This is also the reason why Chinese brides and grooms traditionally dress up in bright red colours to enhance their chances of a long life and good fortune together.  

In our Western culture, red is associated with love, lust and passion. This is especially obvious around Valentine’s Day as shops are filled with red ribbons, cards, hearts and flowers.
Red is also generally used to catch our attention. Think red cards (soccer, traffic signs, but also brand names for children’s toys (hah!).

White
White tends to be used at funerals as it is the colour of death and mourning in China, whereas in the West, white is traditionally the colour used for brides.
In both cultures, white stands for purity and innocence.

Green
The meaning of green in both cultures is quite similar. It represents fertility, new beginnings, growth and wealth. The main difference is that the West associates green with good luck (e.g., Irish shamrock), but also jealousy.


In China, on the other hand, wearing a green hat means your girlfriend or wife is cheating on you!

Yellow
Yellow is seen as the colour of the emperors in China and remains an important colour to associate with higher status.


The west sees yellow as a cheerful, optimistic colour as it is associated with the sun.

Black
Black is the symbol for water in China. It is a colour that stands for authority, knowledge and power, but also as an unlucky colour that brings destruction.
In Western culture, black is the main colour for morning and loss.

Purple
While red is the colour for love and passion in the West, purple is that colour in China. In Western culture, purple is the colour for royalty, luxury and nobility. Kings, queens and priests wore purple to show their status as this used to be a colour that was very rare and therefore expensive.
In both cultures, purple is associated with spiritual awareness.

These are the most significant colours used in China. I hope you enjoyed this post! Do let me know!

Tessa

GELUKKIG CHINEES NIEUWJAAR!

Vandaag is de tweede Nieuwe Maan sinds de winterzonnewende en dat betekent dat het Chinees Nieuwjaar vandaag valt.

Ik wou dan ook van deze dag gebruik maken om jullie wat meer te vertellen over de betekenis van sommige kleuren in China en hoe die kunnen verschillen met de betekenissen die wij als Westerse cultuur geven aan kleuren.

Rood
Rood is de kleur die geassocieerd wordt met Chinees Nieuwjaar, vandaar dat ik hiermee zal beginnen.

In China, rood wordt beschouwd als hét kleur die geluk, een lang leven en voorspoed brengt. De komende twee weken zullen mensen die Chinees Nieuwjaar vieren waarschijnlijk nieuwe rode kledij dragen om vrienden en familie te bezoeken om geschenken en gelukswensen uit te delen. Geld wordt bijvoorbeeld in rode enveloppen gestopt om de geluksbode van het kleur rood kracht bij te staan.
Rood wordt traditioneel ook gedragen door een bruidspaar op hun huwelijksdag, omdat ze hopen op een lang en gelukkig leven samen.

In onze Westerse cultuur wordt de kleur rood aanzien als het kleur van liefde en passie. Dat is vooral duidelijk rond de tijd van Valentijn; als winkels gevuld zijn met rode hartjes, kaarten en bloemen.
Rood wordt ook gebruikt als kleur om onze aandacht te trekken. Denk maar aan rode kaarten tijdens een voetbalspel of verkeersborden, maar speelgoedmerken gebruiken deze kleur ook in hun logo om de aandacht van kinderen te trekken (hah!)!

Wit
In China wordt wit gedragen tijdens begrafenissen en om te rouwen in het algemeen, terwijl wit in het Westen vooral door kersverse bruidjes gebruikt wordt.
In beide culturen staat wit vooral voor zuiverheid en onschuld.

Groen
De betekenis van groen in beide culturen is in grote lijnen gelijk. In beide gevallen staat groen voor vruchtbaarheid, een nieuw begin, groei en rijkdom. Het grootste verschil is dat groen in het Westen wordt aanzien als een gelukskleur (denk aan een klavertje vier), maar ook als het kleur van jaloezie.
Als je in China een groene hoed draagt, betekent dat dat je vrouw of vriendin vreemdgaat!

Geel
Geel is het kleur van keizers in China en blijft tot op deze dag een belangrijke kleur om je status aan te geven.
Bij ons in het Westen staat het vooral gekend als vrolijk, optimistisch kleur aangezien het wordt geassocieerd met de zon.

Zwart
De zwarte kleur is het kleur dat water symboliseert in China. Het is het kleur dat autoriteit, kennis and macht uitstraalt, maar tegelijkertijd is het ook het kleur dat gekend is om zijn ongeluk en verwoesting.
In de Westerse cultuur wordt zwart vooral gebruikt tijdens begrafenissen en het rouwproces.

Paars
Terwijl rood in het Westen wordt geassocieerd met liefde en passie, wordt dat in China gedaan met de paarse kleur.
Bij ons staat paars echter gekend als een royale kleur die luxe en adel aantoont. Dat komt vooral omdat de kleur paars héél lang geleden moeilijk te verkrijgen was, daardoor enorm veel geld kostte en dus vooral door koningen, koninginnen en priesters werd gedragen.
In beide culturen wordt paars aanschouwd als spiritueel bewustzijn.

Zo, dit waren zowat de belangrijkste kleuren die in China gebruikt worden. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze weetjes! Laat het mij zeker weten!

Tot snel,
Tessa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s