What is Colour Therapy?

Colour therapy is literally the use of colour to improve our mental, emotional and even physical well-being.
Kleurentherapie betekent letterlijk kleur gebruiken om onze mentale, emotionele en zelfs fysieke gezondheid te verbeteren.

We can do this by consciously applying colour in clothing and interior, using colour in meditation, colouring-in drawings, the list goes on … Because colour is EVERYWHERE.
We kunnen dit doen door bewust kleur te gebruiken in onze kledij en interieur, tijdens meditatie, het inkleuren van tekeningen, enzovoort want… Kleur is OVERAL.

Using the right colour can boost our concentration, reduce anxiety, lift our mood or even give ourselves energy.
De juiste kleur gebruiken kan onze concentratie verhogen, stress en onrust verminderen, ons humeur verbeteren en ons zelfs energie geven.

Since I have become aware of what colours can do in our everyday lives, I have consciously bought more colourful clothing and have decorated my flat using certain colours.
Sinds ik meer bewust geworden ben van wat kleur in ons dagdagelijks leven doet, kocht ik voor mezelf meer kleurrijke kledij en zelfs spullen om mijn flat wat op te fleuren.

I’m currently doing a course on colour therapy because I hope that I will be able to help others through the use of simply using colours.
Ik volg momenteel een cursus kleurentherapie omdat ik binnenkort niet alleen mijzelf, maar ook anderen wil helpen door gebruik te maken van kleuren.